Shchedryk (Ukranian Bell Carol) Lyrics

Artist : PINK MARTINI
Album : Joy To The World

Shchedryk shchedryk, shchedrivochka
Pryletila lastivochka
Stala sobi shchebetaty
Hospodarya vyklykaty
"Vyydy, vyydy, hospodaryu
Podyvysya na kosharu
Tam ovechky pokotylys’
A yahnychky narodylys’
V tebe tovar ves’ khoroshyy
Budesh’ maty mirku hroshey
V tebe tovar ves’ khoroshyy
Budesh’ maty mirku hroshey
Khoch ne hroshey, to polova
V tebe zhinka chornobrova"
Shchedryk shchedryk, shchedrivochka
Pryletila lastivochka

[Translation:]
Shchedryk, shchedryk, a shchedrivka (New Year's carol)
A little swallow flew (into the household)
And started to twitter
To summon the master
"Come out, come out, O master (of the household)
Look at the sheep pen
There the ewes are nestling
And the lambkin have been born
Your goods (livestock) are great
You will have a lot of money, (by selling them)
Your goods (livestock) are great
You will have a lot of money, (by selling them)
If not money, then chaff: (from all the grain you will harvest)
You have a dark-eyebrowed (beautiful) wife"
Shchedryk, shchedryk, a shchedrivka
A little swallow flew


0 comments:

Post a Comment